Om Offspring

Offspring bildades 1995 av Anders Lindfors och Tomas Bertmark eftersom de tjänster och erfarenheter vi skaffat oss i KG Bertmarks Hingstdepå AB började efterfrågas av många av våra kontakter inom travvärlden.


De erfarenheter vi fått, speciellt inom området hingstmanagering / administration samt hantering av fryst sperma kan vi nu erbjuda alla ägare av hingstar, både inom och utom Sverige. Våra kunder är flera av de största stuterierna i Europa och Nordamerika.

Marknaden för travhingstar har drastiskt förändrats under de senaste åren och kraven har skärpts både vad avser hingstens managering / marknadsföring som geografiska exponering. Vi har varit med i branschen under 30 år, och står unikt rustade för att tillvarata Dina intressen som hingstägare. Vi utvecklar ständigt oss och våra tjänster för att kunna erbjuda Dig professionell service.