Om Offspring

Offspring bildades 1995 av Anders Lindfors och Tomas Bertmark eftersom de tjänster och erfarenheter vi skaffat oss i KG Bertmarks Hingstdepå AB började efterfrågas av många av våra kontakter inom travvärlden.

Anders Lindfors tog över och drev bolaget vidare fram till 2020 då Anders och Robert Lindström slog ihop sina hingstagenturer och bildade Offspring International AB. Sedan 2022 är det Robert som ansvarar för verksamheten.

De erfarenheter vi fått, speciellt inom området hingstmanagering/administration samt hantering av fryst sperma kan vi nu erbjuda alla ägare av hingstar, både inom och utom Sverige. Våra kunder är flera av de största stuterierna i Europa och Nordamerika.

Marknaden för travhingstar har drastiskt förändrats under de senaste åren och kraven har skärpts både vad avser hingstens managering / marknadsföring som geografiska exponering. Vi har varit med i branschen länge, och står unikt rustade för att tillvarata Dina intressen som hingstägare. Vi utvecklar ständigt oss och våra tjänster för att kunna erbjuda Dig professionell service.